FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Adresat:

„NEW DESIGN” Nowoczesne Dekoracje Okienne Ewelina Cyranowicz

Węgorzewo 35a

62-280 Kiszkowo

Adres e-mail: sklepdekoracjefirany@o2.pl

Ja niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy (w miarę możliwości podać dodatkowo numer zamówienia):

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

Imię i nazwisko konsumenta:

…………………………………………………………………………………………………………………

Adres konsumenta:

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

Numer rachunku bankowego konsumenta do zwrotu płatności:

…………………………………………………………………………………………………………………

Podpis konsumenta – tylko w przypadku przesłania formularza w wersji papierowej:

…………………………………

Data wypełnienia formularza:

…………………………………

Shopping Cart